matek

Az alábbi videók a könyvben nem találhatóak meg. Néhány összetettebb feladatot láthatnak az érdeklődők.

 1. Műveletek, azonosságok
  1. Alapműveletek: egészek
  2. Alapműveletek: törtek
  3. Százalékszámítás

 2. Függvények
  1. Függvény alapok
  2. Másodfokú függvény
  3. Abszolútérték és gyök függvény
  4. Lineáris függvény
  5. Értelmezési tartomány és érték készlet
  6. Exponenciális és logaritmus függvény
  7. Sinus cosinus tangens értelmezés
  8. Függvények jellemzése
  9. Trigonometrikus függvények
  10. Trigonometrikus függvények transzformációja

 3. Egyenletek
  1. Egyenlet alapok
  2. Zárójel felbontás
  3. Másodfokú
  4. Másodfokú egyenlőtlenség
  5. Törtet tartalmazó
  6. Értelmezési tartomány és érték készlet
  7. Abszolútértéket tartalmazó
  8. Sinus cosinus tangens értelmezés
  9. Trigonometrikus egyenletek elmélet
  10. Trigonometrikus egyenletek feladat

 4. Geometria
  1. Sinus cosinus tangens értelmezés
  2. Szögfüggvények 1
  3. Szögfüggvények 2

 5. Kidolgozott érettségik
  1. 2016. május 1-12
  2. 2016. május 13-15
  3. 2016. május 16-18
  4. 2017. május 1-12
  5. 2017. május 13-15
Gyakorló feladatok
 1. Műveletek, azonosságok
  1. törtek bevezetése
  2. törtek HANGANYAG
  3. Százalékszámítás 1
  4. Százalékszámítás 2
  5. Százalékszámítás 3
  6. Egyenes arányosság 1
  7. Egyenes arányosság 2

 2. Függvények
  1. függvény jellemzés
  2. függvény jellemzés2

 3. Egyenletek
  1. Zárójel felbontás
  2. Elsőfokú egyenletek
  3. Törtes egyenletek
  4. Másodfokúval kapcsolatos feladatok
  5. Magasabb fokszámú egyenletek, egyenletrendszerek
  6. Gyökös egyenletek
  7. Másodfokú egyenlőtlenség

 4. Geometria
  1. pitagoras tétel
  2. pitagoras tetel 2
  3. terület, kerület alapok
  4. szögfüggvények
  5. szögfüggvények 2
  6. térgeometria
  7. térgeometria 2
  8. térgeometria 3

 5. Statisztika
  1. kördiagram 1
  2. kördiagram 2

 6. Érettségi
  1. gyakorlás 1
  2. gyakorlás 2
  3. gyakorlás 3
  4. gyakorlás 4
  5. gyakorlás 5
  6. gyakorlás 6

 7. felvételi 9. osztály
  1. térgeometria
  2. gyakorlás 1
  3. gyakorlás 2
  4. gyakorlás 3
  5. gyakorlás 4
  6. gyakorlás 5
  7. gyakorlás 6
  8. gyakorlás 7
  9. gyakorlás 8

 8. Egyéb
  1. oszthatóság, LNKO, LKKT

Ide írhatsz...